P.č. Verzia programu Vydavateľ aplikácie Dátum vydania Krajina určenia Zmeny
1 AudaCard 1.0 Audatex Slovakia s.r.o. 25.09.2013 Slovensko
.NET Framework verzia 4.0
dotNetFx40_Full_x86_x64.exe
Kompaptibilita
Win 7 / 32 Bit/64 Bit
eVRCViewer.exe / 32 bit
verzia 1.0.0.0.
eVRCViewer.exe / 64 bit
verzia 1.0.0.0
eTPCSCert.cer
04.05.2010 - 05.08.2025
oEsd.cer
22.11.2010 - 22.12.2026
AudaCard.exe
Verzia 1.0.0.0
SCR 33xUSB ovládač
Verzia 4.41.0.1
2 AudaCard 1.2 Audatex Slovakia s.r.o. 24.09.2014 Slovensko
.NET Framework verzia 4.5
dotNetFx45_Full_x86_x64.exe
Kompaptibilita
Win 7 / 32 Bit/64 Bit
eVRCViewer.exe / 32 bit
verzia 1.2.0.0
eVRCViewer.exe / 64 bit
verzia 1.2.0.0
eTPCSCert.cer
01.05.2015 - 02.08.2025
oEsd.cer
01.05.2015 - 02.08.2025
AudaCard.exe
Verzia 1.2.0.0
SCR 33xUSB ovládač
Verzia 4.41.0.1